top of page
LCIF_sig_1_H-2line_2c-RGB.png
  • Black Facebook Icon

     มูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลเมือปี ค.ศ.1968 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินบริจาคจากสมาชิก และนำเงินที่ได้รับบริจาคนี้ไปสนับสนุนโครงการการบริการช่วยเหลือชุมชนของสโมสรไลออนส์ ในกรณีที่โครงการดังกล่าวนั้นใหญ่เกินความสามารถของสโมสรหรือภาค

พันธกิจของ LCIF

     สนับสนุนกิจกรรมบริการของสโมสรไลออนส์และพันธมิตร ในการช่วยเหลือชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและสากล สร้างความหวังและช่วยเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเสนอโครงการต่างๆ และเงินสนับสนุน

วิธีการบริหารงานของ LCIF

     1. LCIF ได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป สโมสร ภาค และพันธมิตร

     2. ไม่รวมค่าบำรุงสมาชิก ที่สมาชิกจ่ายให้กับสโมสรไลอออนส์สากล

     3. LCIF ให้เงินเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

การขยายพื้นที่มุ่งหมายของเรา

Untitled.png

ด้านสายตา

เราเป็นผู้นำระดับโลกในความพยายามที่จะป้องกันการตาบอดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งกับสโมสรไลออนส์และพันธมิตรในท้องถิ่น เพื่อช่วยในการสร้างขีดความสามารถในท้องถิ่น การฝึกอบรม ยารักษาโรค และการรักษาที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นโรคตาและเพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพและ การศึกษาสำหรับทุกคน   

LCI_CauseArea_Icons_01a-vision.png
Untitled8.png
LCIF Icon - Youth.png

ด้านเยาวชน

เรามุ่งมั่นที่จะให้โอกาสแก่เยาวชนและวัยรุ่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ โปรแกรม Lions Quest มอบเครื่องมือให้เยาวชนและผู้สอนของพวกเขาในการตัดสินใจในเชิงบวก ต่อต้านยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เรียนรู้ผ่านการบริการและกลายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวที่มีสุขภาพดี 

Untitled2.png
LCIF Icon - Disaster Relief.png

บรรเทาภัยพิบัติ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราตอบสนองทันที โดยเราให้เงินทุนเพื่อจัดการกับความพร้อมและความต้องการเร่งด่วนที่จะช่วยให้ไลออนส์และพันธมิตรของพวกเราเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกในที่เกิดเหตุ หลังจากเกิดพายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

Untitled3.png
LCIF Icon - Humanitarian Efforts.png

มนุษยธรรม

ไลออนส์ลงมือปฏิบัติในชุมชนของตน ทำงานแบบเผชิญหน้ากับผู้รับบริการ พวกเราสนับสนุนความพยายามด้านมนุษยธรรมที่หลากหลายที่ดำเนินการและประสานงานโดย Lions และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเพิ่มขนาดและประสิทธิผลการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น  

Untitled4.png
LCI_CauseArea_Icons_01a-diabetes.png

เบาหวาน

เรากำลังให้การสนับสนุน เพื่อช่วยให้ไลออนส์ให้ความรู้แก่สาธารณชนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกเรื่องใหม่ นั่นคือ โรคเบาหวาน 

Untitled5.png
LCI_CauseArea_Icons_01a-childhoodcancer.png

มะเร็งในเด็ก

ทั่วโลก มีเด็กจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็ง พวกเรากำลังช่วย Lions สร้างโปรแกรมเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นและเข้าถึงการดูแลผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยมากขึ้น ให้ความหวังแก่พวกเขาและครอบครัว  

Untitled6.png
LCI_CauseArea_Icons_01a-environment.png

สิ่งแวดล้อม

พวกเรากำลังทำงานร่วมกับไลออนส์เพื่อรักษาโลกของเรา ให้รู้ถึงสุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อเราทุกคน เป้าหมายของเราคือช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

Untitled7.png
LCI_CauseArea_Icons_01a-hunger.png

ความหิวโหย

เราช่วยจัดหาอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้หิวโหยและทำงานเพื่อสร้างกลยุทธ์และความสามารถเพิ่มมากขึ้นสำหรับชุมชนที่ขาด แคลนอาหาร 

เครื่องมือการขอทุน LCIF

แหล่งข้อมูลผู้ขอทุน

แหล่งข้อมูลผู้รับทุน

ทุน Matching

ทุนสำหรับผลกระทบต่อชุมชนในภาคและสโมสร

ทุนด้านเบาหวาน

ทุนด้านพิทักษ์สายตา

ทุนด้านบรรเทาภัยพิบัติ

ทุนด้านผู้หิวโหย

ทุนด้านลีโอสำหรับบริการ

ทุนด้านมะเร็งในเด็ก

ทุนด้าน Lion Quest

ตัวอย่างภาพกิจกรรมที่ LCIF สนับสนุน

S__2335436.jpg
S__2335435.jpg
118108542_110453224108445_8204378780454331651_o.jpeg
117915167_110455054108262_1996300992724418852_o.jpeg
212370685_338881121195507_4487535025374171160_n.jpeg
777777777777 (9).jpeg
S__23945225.jpeg
129481955_848533429242381_7772742459012050028_o.jpeg
658797.jpeg
S__60489732.jpeg
S__2335433.jpg
S__50283259.jpeg
B (21).jpeg
S__17629216.jpeg
777777777777 (5).jpeg

Emergency Grant ล่าสุดจาก LCIF 

IMG_1307[4460].JPG
bottom of page