มอบแว่นสายตา

สโมสรไลออนส์พัทยา บางละมุงและสโมสรไลออนส์ชลบุรี วชิรปราการ ร่วมกันทำกิจกรรมมอบแว่นสายตา อุปกรณ์การเรียนและเครื่องออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 โดยมีผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ปี ไลออน ดร.ภัทรวดี ดีศรี ร่วมเป็นเกียรติในงานดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น