top of page
ye_logo.jpg

ค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยน

ค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเหมาะกับเราไหม?

คุณพร้อมที่จะเริ่มการผจญภัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะเปิดใจและหัวใจของคุณไหม?

คุณอยากรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอื่น ๆ หรือไม่?

คุณต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่สองหรือไม่?

คุณต้องการปลูกฝังมิตรภาพใหม่กับบุคคลที่มีภูมิหลังความเชื่อและประเพณีต่างจากคุณหรือไม่?

โครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยน (YCE) อาจเป็นโอกาสที่คุณกำลังมองหา

   

ประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการ

ถ้าคุณต้องการเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน คุณต้อง

 • อาศัยอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งในต่างประเทศ
 • พบปะผู้คนที่อายุใกล้เคียงกับคุณจากทั่วโลก 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการมาเป็นไลออนส์และลีโอในประเทศอื่นๆ
 • เข้าใจตัวตนและโลกรอบๆตัวเรามากขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการสร้างสันติสุขและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษยชาติ

คาดหวังสิ่งใด

ครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยน YCE คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครกับสมาชิกไลออนส์และลีโอ ที่สนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนของคุณ ครอบครัวอุปถัมภ์ของคุณจะปฏิบัติต่อคุณในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว โดยคาดหวังว่าคุณจะมีส่วนร่วมในกิจวัตรประจำวันและมื้ออาหารของครอบครัว คุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโครงการบริการที่เป็นไปได้และเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คุณต้องทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม ความคาดหวังและภาษาพื้นฐานของประเทศเจ้าบ้านก่อนที่คุณจะมาเยี่ยมชมและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังของโครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยน โดยดูที่คู่มือโครงการ

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

เยาวชนแลกเปลี่ยนต้อง:

 • มีอายุระหว่าง17-22 ปี
 • ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์
 • พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของชุมชน ประเทศและสโมสรไลออนส์ 
 • เปิดรับโอกาสแห่งการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอื่นๆ 
 • แสดงหลักฐานการประกัน (สุขภาพการแพทย์การเดินทาง) และข้อตกลงการปลดเปลื้องความรับผิด
 • ใช้ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ภาษาของประเทศเจ้าถิ่น (เช่น คำทักทายและวลีพื้นฐาน)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การเตรียมการทางการเงินสำหรับการเดินทางอาจ

มีการจ่ายโดยสโมสรไลออนส์ที่อุปถัมภ์หรือโดยเยาวชนแลกเปลี่ยนหรือครอบครัวของเยาวชนแลกเปลี่ยนหรือการรวมกัน

ของแหล่งต่างๆเหล่านี้ โฮสต์ ที่ดูแลเราจะออกค่าใช้จ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายของที่พักและอาหาร โดยทั่วไปแล้วตัวจะ

รับผิดชอบ:

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 • ค่าธรรมเนียมค่าย

 • ประกันสุขภาพการแพทย์และการเดินทาง

 • เอกสารการเดินทาง (เช่นหนังสือเดินทางและวีซ่า)

 • การใช้จ่ายเงินส่วนตัว

วิธีการสมัครร่วมโครงการ?

1. ให้สำรวจรายการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเพื่อหาค่ายที่จัดในปัจจุบันที่เปิดรับ โดยให้ติดต่อไปยังประธานฝ่ายโครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนในพื้นที่ๆสนใจ เพื่อสอบถามกำหนดปิดรับสมัครและรายละเอียดค่าย

2. ติดต่อขอข้อมูลประเทศที่ต้องการสัก 2-3 แห่ง

3. ติดต่อสโมสรไลออนส์ในท้องถิ่นของท่านเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาได้ร่วมโครงการและยินดีจะสนับสนุนท่านในนามสโมสรหรือไม่ เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ

4. ติดต่อผู้ให้บริการโครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง ในประเทศที่ต้องการสำหรับขอคุณสมบัติเพิ่มเติมและข้อกำหนดในการร่วมโครงการ

5. เขียนจดหมายส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ของคุณที่มีข้อมูลต่อไปนี้: ความสนใจ, การศึกษา, งานอดิเรก, ครอบครัว, ชุมชนบ้าน, ประสบการณ์การเดินทางที่ผ่านมา, ความคาดหวังสำหรับโครงการและอาหาร, สุขภาพหรือ ความต้องการทางศาสนา
6. กรอกใบสมัครการเข้าร่วสมโครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าก่อนหมดเขต (รวมถึงการรับรองและลายเซ็นของสโมสรการสปอนเซอร์ของคุณ) ส่งให้พร้อมจดหมายแนะนำตัวของคุณ ให้ประธานโครงการฯ ในพื้นที่ที่คุณสนใจไป โดยท่านสามารถติดตามตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัครได้ตามรายละเอียดข้างล่าง

 

ประเทศที่เราทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน

ปัจจุบันประเทศไทยเราได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเยาวชนกว่า 5 ประเทศคือ ญี่ปุ่น อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ มาเลเซียและไต้หวัน โดยมีกำหนดเดินทางดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงต้นเดือนเมษายน เป็นการแลกเปลี่ยนเยาวชน

2. ประเทศอิตาลี่ ประมาณ 1 เดือน ช่วงปลายเดือนมิถุนายน เป็นค่ายและการแลกเปลี่ยนเยาวชน

3. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประมาณ 1 เดือน ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เป็นค่ายและการแลกเปลี่ยนเยาวชน

4.ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เป็นการแลกเปลี่ยนเยาวชน

5. ประเทศไต้หวัน ประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม เป็นค่ายเยาวช

bottom of page